پلاستو نیک


نام مدیر:
حسام‌ الدین کولائیان
email@example.com
(Fax)
info@plastonic.com
www.plastonic.com
2536

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ظروف ذخیره سازی و حمل و نقل آب و مایعات


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید