پلی استر گلریز قم


نام مدیر:
ابوالفضل مقدم
email@example.com
(Fax)
contact@golrizqom.com
www.kianalyafco.com
1834

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید الیاف پلی استر


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید