پترو فرهنگ


نام مدیر:
محب اله دولت زاده
email@example.com
(Fax)
www.petrofarhang.com
info@petrofarhang.com
2747

شرح مختصری از فعالیت ها

سرمایه گذاری و تاسیس واحدهای تولیدی در زمینه های نفت، گاز ، پتروشیمی و انرژی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید