پتروشیمی جهرم


نام مدیر:
محمد افراسیابیان
email@example.com
(Fax)
info@japc.ir
web.japc.ir
5271

شرح مختصری از فعالیت ها

پلی اتیلن سبک خطی، سنگین به ظرفیت 300 هزار تن در سال


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید