پترو پک


نام مدیر:
سید مرتضی سنایی
email@example.com
(Fax)
4221

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید فیلم (کیسه) سه لایه پلی اتیلن (FFS) و فیلم سه لایه شیرینک


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید