پترو آوان (بازرگانی فرآورده های نفتی و پتروشیمی)


نام مدیر:
سید محمد میرهادی
email@example.com
021- 88303950
021- 88312316 (Fax)
info@petroavan.com
www.petroavan.com
2583

شرح مختصری از فعالیت ها

صادرات محصولات نفتی و پلیمرها واردات تجهیزات صنعت نفت، مواد اولیه، پلیمرها و مواد شیمیایی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید