پلی اکریل ایران


نام مدیر:
کریم فروزان
email@example.com
(Fax)
info@polyacryl.ir
www.polyarcyl.ir
1960

شرح مختصری از فعالیت ها

نخ و الیاف پلی استر، الیاف اکریلیک، تاپس پلی استر و اکریلیک و گرانول کامپوزیت PET-GF


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید