نخ پرند یزد


نام مدیر:
ایمان افراز
email@example.com
(Fax)
iman.afraz@ymail.com
2119

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید نخ های بی.سی.اف


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید