نوآورپلیمر تبریز


نام مدیر:
محمد حسین علیپور
email@example.com
04133361996
04133361998 (Fax)
Noavarpolymertabriz@gmail.com
www.noavarpolymertabriz.com
3536

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید مستربچ و کامپاندهای پلیمری مستربچ مشگی گرید لوله مستربچ مشگی گرید فیلم و تزریق ،مستربچ آنتی اکسیدان ، کامپاند لوله 16(PE40)


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی


اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید