رنگین نخ نگین بروجن


نام مدیر:
حسین اخوان
email@example.com
(Fax)
info@neginrangin.com
www.neginrangin.com
2465

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع نخهای فیلامنت پلی استر DTY و ATY


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید