نیک عمل پارسی


نام مدیر:
سید ضیاء سفریان
email@example.com
(Fax)
ziya.safarian@gmail.com
3378

شرح مختصری از فعالیت ها

طبخ و توزیع غذا ( پیمانکار طبخ غذای کارگاهی )


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید