مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی


نام مدیر:
مجید محمودیان
email@example.com
(Fax)
info@pidmco.net
www.pidmco.ir
3211

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه کننده خدمات مطالعاتی و تحقیقاتی علمی، بررسی فنی و اقتصادی پروژه ها و برگزاری مناقصات، مدیریت پیمان، فعالیت های مهندسی، تدارکاتی، ساختمان و نصب، راه اندازی واحدهای صنعتی و زیربنایی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید