مشاوره مدیریت رایزن سامانه گستر


نام مدیر:
علیرضا نورا
email@example.com
021-88508083-5
021-88508086 (Fax)
info@rayzansamaneh.com
www.rayzansamaneh.com
1142

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات مشاوره و ارائه نرم افزار در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، ارائه راهکارهای مدیریتی، برگزاری دوره های آموزشی بهمراه آزمون های بین المللی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید