مهندسین مشاور ایده صنعت مدیریت


نام مدیر:
حمید شیدفر
email@example.com
021-44477690-5
021-44481273 (Fax)
info@idehsanat.com
www.idehsanat.com
2778

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات طراحی و مهندسی برای واحدهای شیمیایی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید