مبنا پایا


نام مدیر:
محمود اسماعیلی آزاد
email@example.com
(Fax)
info@mabnapaya.com
www.mabnapaya.com
1971

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع قطعات لاستیکی و روکش غلطک های صنعتی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید