پتروشیمی مرجان


نام مدیر:
حسن بیگی
email@example.com
(Fax)
14390

شرح مختصری از فعالیت ها

شرکت پتروشیمی مرجان به عنوان طرح متانول هفتم از جمله طرح های برنامه پنجم شرکت ملی صنایع پتروشیمی است که با ظرفیت پنج هزار تن در روز ( معادل 1/650/000 تن در سال) تحت لیسانس هالدور تاپسو در فاز 2 منطقه عسلویه در استان بوشهر در منطقه انرژی پارس احداث خواهد شد


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید