تولیدی ماه نخ


نام مدیر:
مرتضی مینا پرور
email@example.com
(Fax)
info@pooyanakh.ir
www.pooyanakh.ir
2435

شرح مختصری از فعالیت ها

نخ پلی استر تکسچرایز، نایلون استرچ، نخ ایرتکسچره، نخ رنگی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید