لوله سازی اهواز


نام مدیر:
عبدالحسین بساق زاده
email@example.com
32270230 - 061
32270231 - 061 (Fax)
info@apm-ir.com
www.apm-ir.com
1808

شرح مختصری از فعالیت ها

اولین و بزرگترین تولید کننده لوله های فولادی نفت، گاز، پتروشیمی و آب با پوشش FBE و 3LPE


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید