کیمیا پلی استر قم


نام مدیر:
محمد رضا مقدم
email@example.com
(Fax)
info@kpqco.com, kpqco@yahoo.com
www.kpqco.com
2675

شرح مختصری از فعالیت ها

الیاف (P.E, TPE Bicomponent) الیاف پلی استر هالو (Virgin, Recycle)، الیاف پلی استر سالید ( سفید فرشی و موکتی)


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید