کناف ایران


نام مدیر:
افشین مدنی
email@example.com
021- 88751680- 4
021- 88742046 (Fax)
sales@knaufir.com
www.knaufir.com
2902

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید واجرا سقف وکف کاذب وتولید گچ های سا ختمانی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید