کارگزاری فیروزه آسیا


نام مدیر:
مهدی شعبانی
email@example.com
021- 22130924- 6
021- 22130924- 6 (Fax)
info@firouzehasia.com
www.firouzheasia.com
2368

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه کلیه خدمات کارگزاری در بازار سرمایه اعم از خرید و فروش سهام در بورس، تهران و فرابورس، ارائه خدمات مشاوره تأمین مالی به شرکتها


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید