الکترو کویر


نام مدیر:
حمید منتظری هدشی
email@example.com
021- 88783156
021- 88789448 (Fax)
info@electrokavir.com
www.electrokavir.com
1922

شرح مختصری از فعالیت ها

سازنده تابلوهای برق فشار متوسط تحت لیسانس زیمنس آلمان ( DJH8 – 8DA/B10- 8BK80 – 8BK20 – Simoprime )، سازنده تابلوهای برق فشار ضعیف تحت لیسانس زیمنس المان (Sivacon) و دیگر فعالیت ها از قبیل: UPS، سیستم های اتوماسیون، بانک خازنی، باس داکت، ترانس های قدرت و اجرای پروژه ها بصورت EPC


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید