مشهد پلاست


نام مدیر:
اصغر ناظران
email@example.com
0511- 6652015, 6651654, 5
0511- 6662215 (Fax)
asnazeran53@gmail.com
1921

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید پلاستیک های 3 لایه و تک لایه پری پک شیر و دوغ، ساکهای تبلیغاتی، رول شرینگ و پاکت های مورد نیاز صنایع


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید