مهندسی پیرامون سیستم قشم


نام مدیر:
رضا راجی کرمانی
email@example.com
021- 88325379- 80
021- 88325379- 8 (Fax)
rezaraji@piramoonco.com
www.piramoonco.com
2873

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، تأمین و ساخت سیستم های آنالیز و نمونه برداری و انجام خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداشت، طراحی و تأمین پکیج های ابزار دقیق و انجام خدمات پس از فروش، تعمیر و نگهداشت


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید