رویا پلاستیک کردستان


نام مدیر:
حمید صمدی
email@example.com
021- 22905214- 7
021- 22905218 (Fax)
info@royaplastic.com
www.royaplastic.com
3601

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ظروف یکبار مصرف پلاستیکی فومی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید