مدیریت مهندسی و ساخت داتام


نام مدیر:
بابک بهبودی
email@example.com
021- 88248757- 8
021- 88248756 (Fax)
info@dmec.co.ir
www.dmec.co.ir
2507

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات فنی و کارشناسی در زمینه طراحی واحدهای صنعتی، نفت، گاز و پتروشیمی، نیروگاهی و انرژی، ساختمان های شهری و ...


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید