ستی


نام مدیر:
لئون آهارونیان
email@example.com
021- 88514750- 9
021- 88730737 (Fax)
info@sati-co.com
www.sati-co.com
1213

شرح مختصری از فعالیت ها

حمل و نقل بین المللی و پروژه ای حمل محصولات فوق سنگین صنایع پالایشگاهی و پتروشیمی فورواردینگ حمل و نقل دریایی و کشتیرانی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید