لوید آلمان کیش


نام مدیر:
محمد رضا طالبی
email@example.com
021- 83823000
021- 88659800 (Fax)
info@lloyd-alman.com
www.lloyd-alman.com
4258

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات در حوزه های مختلف نفت و گاز، تایید طراحی و محاسبات، مهندسی مشاوره و ارزیابی ریسک و ایمنی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید