مهرتاب پلیمر


نام مدیر:
فرهاد صادقی
email@example.com
0512- 2543433
0512- 2543433 (Fax)
www.mehrtab.com
2027

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کامپاندهای مهندسی، نمایندگی رسمی شرکت گرانولا آلمان، تولید کننده مستربچ های رنگی، نمایندگی رسمی شرکت Opti-Polymer آلمان، تولید کننده کامپاندهای مهندسی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید