مهندسین مشاور فن آوران تام تابان


نام مدیر:
غلامحسین لکی شیراز
email@example.com
021- 66576093- 4, 66433185
021- 66433716 (Fax)
info@3tce.com
www.3tce.com
2631

شرح مختصری از فعالیت ها

آزمون های غیرمخرب پیشرفته، Phased Array, TOFD و آموزش آزمونهای غیر مخرب، NDT، مهندسی جوش، مشاوره ایزو 3834، خدمات کنترل کیفیت - بازرسی


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید