پی وی سی صبا


نام مدیر:
حسنعلی جنترانی
email@example.com
0311- 4504799
0311- 4522263 (Fax)
info@sabapvc.com
www.sabapvc.com, www.sabapvc.ir
1997

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع لوله های استاندارد UPVC و تنها تولید کننده اتصالات استاندارد UPVC از سایز 20 الی 315 میلیمتر در ایران


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید