پتروشیمی داراب


نام مدیر:
علی اصغر لوح
email@example.com
0711- 6282704
0711- 6269053 (Fax)
darab_pc@yahoo.com
www.dapc.ir
6448

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید 300 هزار تن پلی اتیلن سنگین در سال


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید