طرح عمرانی خط لوله اتان و اتیلن مرکز


نام مدیر:
همایون صدر
email@example.com
021- 88066354
021- 88059756 (Fax)
h-sadr@nipc.ir
3708

شرح مختصری از فعالیت ها

احداث 340 کیلومتر خط انتقال اتان به منظور انتقال اتان از پالایشگاه پارسیان به فیروزآباد و احداث 300 کیلومتر خط انتقال به منظور انتقال اتیلن از فیروز آباد به پتروشیمی های جهرم، فسا، داراب، استهبان


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید