کیمیا بندر امام


نام مدیر:
عباس معصومیان
email@example.com
0652- 2552308, 9
0652- 2552310 (Fax)
office@kimia.bipc.org.ir
3099

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید ماده افزودنی بدون سرب MTBE، تولید نمک از آب دریا، تولید سود سوزآور، تولید منومروینیل کلراید


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید