مشخصات عمومینام شرکت :

خوارزمی بندر امام

نام مدیرعامل : هیبت الله اعتمادی
تلفن : 0652- 2552360, 61
بهترین ساعات تماس :
فکس : 0652- 2552362
وبسایت : www.bipc.org
پست الکترونیک : hminavi@kharazmi.bipc.ir
آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۳/۲/۶
بازدید ها : 2272
وضعیت : آفلاین   [ ارسال ایمیل ]


شرح مختصر فعالیت ها


طراحی، مهندسی، تدارکات و اجرای کلیه پروژه های صنعتی و نظارت بر اجرای آنها


محل فعالیت

دفتر مرکزی : عنوان محل
0652- 2552360, 61 : تلفن
0652- 2552362 : فکس
ماهشهر، پتروشیمی بندر امام، ساختمان مرکزی، طبقه دوم


آگهی هاکاتالوگ های الکترونیکی

عضویت در کانال تلگرام

حامیان ایزومر