جهاد تحقیقات پارس


نام مدیر:
عباس پرویزی
email@example.com
0711- 6324904
0711- 6324905 (Fax)
info@jtp.ir
www.jtp.ir
2278

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، ساخت و نصب تجهیزات پروژه های نفت، گاز و پتروشیمی و ساخت تجهیزات نیروگاهی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید