پلاستیک های مهندسی درخشان ساز


نام مدیر:
بهروز مهام
email@example.com
0263- 4706222- 3
0263- 4706221 (Fax)
info@derakhshansaz.com
www.derakhshansaz.com
1956

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده کامپاندهای پلیمری پیشرفته در صنایع خودروسازی، لوازم خانگی، لوله سازی، تولید کننده انواع کامپوزیت ها و نانو کامپوزیت ها، طراحی فرمولاسیون برای محصولات پلیمری، مهندسی معکوس در شناسایی مواد، خدمات فنی و مهندسی در تولید مواد پلیمری، ارائه خدمات آزمایشگاهی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید