صنایع پتروشیمی خلیج فارس


نام مدیر:
عادل نژاد سلیم
email@example.com
021- 88302752
021- 88822083, 88826501 (Fax)
info@pgpic.ir
www.pgpic.ir
3113

شرح مختصری از فعالیت ها

ارتقا، بهره وری و افزایش بازده اقتصادی، توسعه کمی و کیفی تولیدات و خدمات، دستیابی به استانداردهای جهانی بهداشت، ایمنی، محیط زیست و کیفیت، توانمندی سازی و مدیریت منابع انسانی، دستیابی به سهم بیشتر بازار، توسعه مشارکت داخلی و خارجی، افزایش سطح رضایت مندی مشتریان


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید