مهندسی حمل و نقل پتروشیمی


نام مدیر:
محمد علی طباطبائی
email@example.com
021- 88576456- 8
021- 88576456- 8 (Fax)
info@ptc-ir.com
www.ptc-ir.com
2539

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه دهنده خدمات لجستیک شامل حمل و نقل، ترخیص، انبارداری، بسته بندی، مخزن داری، اپراتوری بنادر


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید