کنتور سازی ایران


نام مدیر:
سید علی عاملی
email@example.com
021- 88801958- 9
021- 88801961 (Fax)
info@ski.ir
www.ski.ir
1457

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع کنتورهای دیجیتال و هوشمند تک فاز و سه فاز، پیاده سازی سیستم هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی ( سیستم AME )، تولید لامپ های کم مصرف، ارایه خدمات راه اندازی و مشاوره سیستم انرژی خورشیدی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید