پایانه ها و مخازن مکران


نام مدیر:
محمد شایسته
email@example.com
021- 88656306
021- 88656306 (Fax)
3108

شرح مختصری از فعالیت ها

ارائه خدمات انتقال، ذخیره سازی و صادرات محصولات پتروشیمی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید