مهندسی هاتل


نام مدیر:
حیدر شوکتی پورثانی
email@example.com
021- 88405135, 88448185, 88448183
021- 88407306 (Fax)
huttell@yahoo.com
www.huttell.com
1757

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید انواع سینی و نردبان کابل، درپوش ها و نگهدارنده های مربوط در امور برق و مخابرات، سازه های فلزی خطوط انتقال نیرو و پستهای فشار قوی


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید