گروه تولیدی ایمن میلان ( شوکتیان)


نام مدیر:
حسین شوکتیان
email@example.com
0411- 6302108- 10
0411- 6304958 (Fax)
imenmilantabriz@yahoo.com
www.imenmilantabriz.com
1664

شرح مختصری از فعالیت ها

تولید کننده انواع کفش های ایمنی و پرسنلی و چکمه های حفاری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید