آب و فاضلاب موجان


نام مدیر:
رضا سردشتی
email@example.com
021- 22778366, 27457
021- 22778366, 27457 (Fax)
info@mojan.ir
www.mojan.ir
1552

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، تأمین، ساخت، اجراء و راه اندازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب صنعتی ( نفت، گاز، پالایش و ... ) و شهری به صورت EPC


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید