پیچش سیم توس


نام مدیر:
علیرضا شریعت داودی
email@example.com
0511-2400133
0511- 2400134 (Fax)
shariat.davoodi@gmail.com, info@picheshsimtoos.com
www.pisheshsimtoos.com
1760

شرح مختصری از فعالیت ها

تعمیر و بازسازی انواع ترانسفورماتور، تست و تصفیه روغن ترانسفورماتور در محل، فروش لوازم جانبی ترانسفورماتور


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید