کارگزاری خبرگان سهام


نام مدیر:
امیرحسین ارضاء
email@example.com
021- 42382
021- 88782166 (Fax)
info@khobregan.com
www.khobregan.com
2057

شرح مختصری از فعالیت ها

کارگزار بورس اوراق بهادار، فرابورس، بورس کالا، بورس انرژی معاملات بر خط، معاملات قراردادهای آتی، مشاور عرضه و پذیرش، مدیریت صندوق های سرمایه گذاری و سبدهای سهام ( پرتفولیو ) و تحلیل و ارزیابی سهام


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید