گروه صنعتی انرژیهای فرآیندی نوین راکتورساز


نام مدیر:
رامین علی پرست
email@example.com
021- 88172360- 62
021- 88172363 (Fax)
info@pgeigroup.com
www.pgeigroup.com
2824

شرح مختصری از فعالیت ها

طراحی، مهندسی، ساخت تجهیزات مرتبط با صنعت نفت، گاز و پتروشیمی اعم از خشکی و فراساحل شامل: برجهای فرآیندی، مخازن فرآیندی تحت فشار و کلدینک، پکیج های شیمیایی، جدا سازنده ها، مخازن ذخیره سقف ثابت و شناور، مبدل های حرارتی، دودکش و فلر صنعتی، مخازن ذخیره کروی و انتقال گاز مایع و غیره


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید