کارگزاری نو اندیشان بازار سرمایه


نام مدیر:
عبدالله عینی
email@example.com
021- 82450
021- 84051111 (Fax)
info@noandishan.ir
www.noandishan.ir
1667

شرح مختصری از فعالیت ها

کارگزاری رسمی بورس و اوراق بهادار، کالا و انرژی، خرید و فروش اوراق پذیرفته شده در بورس و فرابورس، کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا و حامل های انرژی در بورس انرژی تشکیل صندوق سرمایه گذاری مشترک، مشاوره و تشکیل سبد اوراق بهادار


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید