تجهیزات توربوکمپرسور نفت


نام مدیر:
عباسعلی شربتی
email@example.com
(Fax)
office@otce-co.com
www.otce-co.com
4822

شرح مختصری از فعالیت ها

ساخت و تأمین انواع کمپرسورهای سانتریفیوژ گازی، ساخت و تأمین الکتروکمپرسورهای فرایندی، اورهال کمپرسورهای سانتریفیوژ گازی، انجام تست های مکانیکی و عملکرد کمپرسورهای سانتریفیوژ


آدرس


آگهی ها


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید