خدمات تدارکات بین المللی جلا نوین


نام مدیر:
محمد رضا کمری
email@example.com
(Fax)
2894

شرح مختصری از فعالیت ها

خدمات تامین نیروی انسانی در حوزه های عمومی، نگهداری و خدمات فضای سبز، تاسیسات، تعمیر و نگهداری


آدرس


کاتالوگ های الکترونیکی

کاتالوگی موجود نیست

اعضا و مسئولیت هامشاهدا اعضا


خدمات و محصولات تمام خدمات را ببینید


زمینه فعالیت تمام فعالیت ها را ببینید


مجوز تمام مجوزها را ببینید


اخبارتمام اخبار را ببینید